Probiotici kompanije Ivančić i sinovi
Slova: A+ A-
English | Srpski
Profil kompanije
LekoviDijetetski proizvodiZastupnički program
Proizvodi A-Š
Pronađite proizvod
Pronađite brzo odgovarajući
proizvod prema
zdravstvenoj tegobi:
Linkovi

Novosti iz kompanije Ivančić i sinovi

Aug
11

Saopštenje za javnost povodom informacije da je Hemofarm kupio kompaniju Ivančić i sinovi

Povodom informacija koje su juče i danas objavljene u medijima da je kompanija Hemofarm kupila odnosno stekla kontrolu nad kompanijom Ivančić i sinovi želimo da obavestimo javnost da navedene informacije nisu tačne.

U slučaju da kompanija Ivančić i sinovi uđe u ozbiljne pregovore o celokupnoj ili delimičnoj prodaji udela trećim licima javnost će o tome biti obaveštena.


Ivančić i sinovi

Bratislav Ivančić
Direktor
Ceo tekst »
Aug
03

H.Pylori infekcija je široko rasprostranjena i zahvata oko 50% svetske populacije, a u zemljama u razvoju ovaj procenat je veći i dostiže 80%. Poznata je njegova ključna uloga u pojavi hroničnog gastritisa, ulkusne bolesti i kod karcinoma želuca.Jedino je kombinacija dva antibiotika i antisekretornog leka iz grupe IPP preporučena kao efikasna prva terapijska linija. Sa godinama uspešnost eradikacije ovim režimom pada na 70% usled porasta rezistencije i to prvenstveno na Klaritromicin. Prevazilaženje rezistencije H.pylori na antibiotike je bila tema velikog broja stručnih skupova i zaključeno je da uobičajene empirijske eradikacione šeme moraju biti prilagodjene stepenu rezistencije u lokalnoj populaciji ( na pr. ne upotrebljavati Klaritromicin ukoliko lokalna stopa rezistencije prelazi 20%). Jedan od predloga stručnjaka je dodavanje probiotika terapijskim režimima radi poboljšanja njene efikasnosti. Dejstvo probiotika se ogleda tako što mlečno kiselinske bakterije inhibiraju rast H.pylori putem sekrecije proteinskih komponenti ili organske kiseline i smanjuju sposobnost prijanjanja H. pylori na površinske ćelije želuca, smanjuju upalu sluznice i stabiliziraju barijeru želuca. I studija koja je rađena na našim prostorima je potvrdila da dodatkom probiotskih kultura (Probiotica Forte) trostrukoj eradikacionoj H. pylori terapiji se postiže statistički značajno bolji eradikacioni uspeh. Takođe je bilo manje neželjenih efekata antibiotske terapije kada je primenjen i Probiotic Forte.
Ceo tekst »
Jul
07

Kako stomak kaze Probiotic pomaže

an image

Probiotic kompanije Ivančić i sinovi se pokazao kao preparat u koji stručna javnost (lekari i farmaceuti) i potrošači imaju najviše poverenja već 10 godina unazad. To poverenje je apsolutno opravdano jer Probiotic u svom sastavu sadrži pažljivo birane sojeve probiotskih bakterija u količini koja je dovoljna da spreči nastanak zdravstvenih problema, uz konforno doziranje od 1 kapsule dnevno. Tehnologija izrade je jedinstvena i upravo zahvaljujući tome obezbeđena je dodatna stabilnost i efikasnost preparata. Svi sojevi koji ulaze u sastav Probiotic kapsula podležu rigoroznim kontrolama kvaliteta i zaštićeni su u Pasterovom institutu u Parizu. Probiotic je dodatak ishrani namenjen celoj porodici, od rođenja do kasnije životne dobi.
Puno je probiotika danas, ali je samo jedan pravi i originalni – Probiotic kompanije Ivančić i sinovi. U šali kažemo: nekada je bilo „Kako mama kaže“, pa „Kako bubanj kaže“, a danas je „Kako stomak kaže, i tu Probiotic sigurno pomaže“.
Ceo tekst »

Akcije za potrošače