Probiotici kompanije Ivančić i sinovi
Slova: A+ A-
English | Srpski
Profil kompanije
LekoviDijetetski proizvodiZastupnički program
Vagilact<sup>®</sup>
Proizvodi A-Š
Pronađite proizvod
Pronađite brzo odgovarajući
proizvod prema
zdravstvenoj tegobi:
Linkovi

Vagilact®

Ivančić i sinovi

Novi probiotik za vaginalnu primenu

Medicinsko sredstvo za vaginalnu upotrebu
Tableta Vagilact sadrži mlečnokiselinske bakterije (Lactobacillus acidophilus), mlečnu kiselinu i izoflavone soje.
Kada se rastvori u vagini, ova specifična kompozicija za nekoliko minuta oslobađa mlečnokiselinske bakterije i mlečnu kiselinu što doprinosi sniženju vaginalne pH vrednosti do 4 ili 4,5 i blokira naseljavanje i rast patogene mikroflore. Izoflavoni soje, takođe prisutni u tableti, deluju na povećanje koncentracije mlečne kiseline u vaginalnoj mukozi, doprinose sniženju pH i uspostavljanju dobrog stanja i elastičnosti vaginalnog zida.

Područje primene

Vagilact je medicinsko sredstvo u obliku vaginalnih tableta za primenu u svim stanjima kada postoji privremeni poremećaj ravnoteže uro-vaginalne mikroflore.

Način upotrebe

Preporučuje se jedna vaginalna tableta, poželjno je uveče, pre spavanja, tokom prvih 10 dana upotrebe.
Sa primenom treba početi 10 dana pre menstruacije i/ili odmah po prestanku menstruacije.
U slučaju potrebe, primena se može produžiti do maksimum 20 dana.
Nemojte produžavati primenu na više od 20 dana pre nego što se posavetujete sa svojim ginekologom.